Pomagamy Frankowiczom

Jesteśmy firmą audytorską z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie doradztwa w zakresie ekonomii i finansów. Nasz zespół tworzą doradcy posiadający doświadczenie w usługach optymalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Potrafimy i chcemy dostarczać naszym klientom analiz finansowych najwyższej jakości, które pozwolą im na podjęcie przyszłych decyzji w sprawie rozliczenia kredytów frankowych. Za marką naszej firmy przemawia zadowolenie wielu klientów, którzy dotychczas skorzystali z naszych usług.

Nasza oferta

Firma nasza specjalizuje się w opracowaniu analiz finansowych dot. przewalutowania kredytów udzielanych konsumentom w obcej walucie, w tym franku szwajcarskim. Oferta obejmuje wykonanie analizy skutków klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych zawieranych z konsumentami, których kredyt udzielany był w walutach obcych. Celem tej usługi jest obliczenie dla naszych klientów skutków przewalutowania kredytu na skutek wyroku sądowego. Analiza uwzględnia stanowisko sądowe w sprawach tzw. frankowiczów wyrażone w wyroku z 3 października 2019r. wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok TSUE), a także najnowsze orzecznictwo sądów polskich w tych sprawach.
Celem analizy jest pomoc w określeniu warunków przewalutowania kredytów frankowych i doradztwo naszym klientom, w wyborze najlepszej decyzji dot. trybu dalszego rozliczania kredytów udzielnych we frankach szwajcarskich. Wielu naszych klientów przekonało się, iż jest to bardzo dobry sposób ich przygotowania do decyzji związanych z dalszym rozliczaniem kredytów frankowych.
Wykonanie analizy poprzedza bezpłatne spotkanie konsultacyjne. Zapraszamy.

Biuro w Warszawie:
ul. Hoża 86 lokal 410
00-682 Warszawa
T. +48 22 242 84 21

Biuro w Poznaniu:
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
T. +48 61 278 57 11

Biuro w Gnieźnie:
ul. Platanowa 15
62-200 Gniezno
T. +48 614 244 033

Formularz kontaktowy